k.ú.: 759911 - Svárov u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592668 - Svárov NUTS5 CZ0722592668
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 480 1228518
zahrada 112 92779
ovoc. sad 1 3118
travní p. 247 318920
lesní poz 63 38986
vodní pl. rybník 2 2201
vodní pl. tok přirozený 15 12539
zast. pl. zbořeniště 17 2527
zast. pl. 130 54231
ostat.pl. jiná plocha 80 39970
ostat.pl. manipulační pl. 11 10551
ostat.pl. neplodná půda 8 15896
ostat.pl. ostat.komunikace 80 56208
ostat.pl. silnice 84 20031
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 12498
Celkem KN 1336 1908973
Par. KMD 1335 1907979
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 33
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 120
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 238
spoluvlastník 354

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 11.08.2015 1:1000 11.08.2015 *)
S-SK ŠS 1:2880 1828 11.08.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 14.07.2020 10:01

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.