k.ú.: 759872 - Zliv nad Mží - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561134 - Planá NUTS5 CZ0327561134
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 1639990
zahrada 144 65135
travní p. 75 696710
lesní poz les s budovou 7 253
lesní poz ostat.komunikace 2 2131
lesní poz 67 2016150
vodní pl. rybník 1 17267
vodní pl. tok přirozený 10 66586
vodní pl. tok umělý 1 1435
vodní pl. zamokřená pl. 5 85630
zast. pl. zbořeniště 1 130
zast. pl. 104 24080
ostat.pl. jiná plocha 36 56168
ostat.pl. mez, stráň 2 517
ostat.pl. neplodná půda 23 38589
ostat.pl. ostat.komunikace 37 114739
ostat.pl. silnice 3 43109
ostat.pl. zamokřená pl. 2 3924
ostat.pl. zeleň 14 20368
Celkem KN 568 4892911
Par. DKM 568 4892911
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 17
č.e. rod.rekr 66
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 107
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 127
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.06.2010 1:1000 14.07.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 22.09.2020 16:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička