k.ú.: 759830 - Svádov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 128 523607
zahrada 409 211926
ovoc. sad 5 35373
travní p. 264 419966
lesní poz 37 757899
vodní pl. tok přirozený 6 207974
vodní pl. tok umělý 3 2587
zast. pl. společný dvůr 10 1030
zast. pl. zbořeniště 15 3060
zast. pl. 632 101624
ostat.pl. dráha 1 49946
ostat.pl. jiná plocha 156 48011
ostat.pl. manipulační pl. 89 46256
ostat.pl. neplodná půda 28 14630
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 914
ostat.pl. ostat.komunikace 129 77619
ostat.pl. pohřeb. 2 4868
ostat.pl. silnice 15 46413
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10986
ostat.pl. zeleň 41 12460
Celkem KN 1976 2577149
Par. DKM 1976 2577149
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 216
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 98
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 2
č.e. garáž 58
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 37
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 71
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 592
byt.z. byt 12
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 3
Celkem JED 17
LV 582
spoluvlastník 847

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2002
THM-V 1:1000 01.06.1979 30.06.2002
S-SK GS 1:2880 1843 01.06.1979 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 19.08.2019 01:42

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.