k.ú.: 759791 - Sušice u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 518026 - Sušice NUTS5 CZ0714518026
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1444 3619040
zahrada 182 183853
ovoc. sad 4 14045
travní p. 347 418297
lesní poz 173 194473
vodní pl. nádrž přírodní 5 33934
vodní pl. tok přirozený 46 8139
vodní pl. tok umělý 78 14886
zast. pl. zbořeniště 10 1931
zast. pl. 210 80111
ostat.pl. jiná plocha 33 36873
ostat.pl. manipulační pl. 76 63097
ostat.pl. neplodná půda 21 13553
ostat.pl. ostat.komunikace 693 116780
ostat.pl. silnice 50 44978
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2168
Celkem KN 3373 4846158
Par. KMD 3373 4846158
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 26
č.p. tech.vyb 2
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 9
Celkem BUD 181
LV 265
spoluvlastník 625

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2017
KM-D 1:2000 01.06.2000 31.05.2017
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 19.07.2019 21:10

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.