k.ú.: 759791 - Sušice u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 518026 - Sušice NUTS5 CZ0714518026
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1444 3619040
zahrada 182 183807
ovoc. sad 4 14045
travní p. 347 418297
lesní poz 173 194473
vodní pl. nádrž přírodní 5 33934
vodní pl. tok přirozený 46 8139
vodní pl. tok umělý 78 14886
zast. pl. zbořeniště 10 1931
zast. pl. 209 78845
ostat.pl. jiná plocha 34 38185
ostat.pl. manipulační pl. 76 63097
ostat.pl. neplodná půda 21 13553
ostat.pl. ostat.komunikace 693 116749
ostat.pl. silnice 51 45009
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2168
Celkem KN 3374 4846158
Par. KMD 3374 4846158
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 29
č.p. tech.vyb 2
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 9
Celkem BUD 181
LV 262
spoluvlastník 613

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2017
KM-D 1:2000 01.06.2000 31.05.2017
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 06.06.2020 04:28

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.