k.ú.: 759783 - Sušice u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592650 - Sušice NUTS5 CZ0722592650
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72071 - Staré Město

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 831 1472491
vinice 2 951
zahrada 202 142919
ovoc. sad 6 13438
travní p. 75 34765
vodní pl. tok přirozený 31 32380
vodní pl. zamokřená pl. 9 4558
zast. pl. zbořeniště 12 2192
zast. pl. 257 71052
ostat.pl. jiná plocha 33 10167
ostat.pl. manipulační pl. 18 13957
ostat.pl. neplodná půda 12 4498
ostat.pl. ostat.komunikace 167 44210
ostat.pl. silnice 27 9987
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11955
ostat.pl. zeleň 1 18427
Celkem KN 1685 1887947
Par. KMD 1685 1887947
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 111
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 98
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 254
LV 441
spoluvlastník 591

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 06.05.2014 1:1000 06.05.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 06.05.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 06.12.2019 08:55

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.