k.ú.: 759783 - Sušice u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592650 - Sušice NUTS5 CZ0722592650
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72071 - Staré Město

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 833 1470656
vinice 2 951
zahrada 206 144237
ovoc. sad 6 13438
travní p. 75 34765
vodní pl. tok přirozený 31 32380
vodní pl. zamokřená pl. 9 4558
zast. pl. zbořeniště 12 2192
zast. pl. 260 71436
ostat.pl. jiná plocha 35 9600
ostat.pl. manipulační pl. 18 13957
ostat.pl. neplodná půda 12 4498
ostat.pl. ostat.komunikace 167 44210
ostat.pl. silnice 27 9987
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11955
ostat.pl. zeleň 2 19055
Celkem KN 1697 1887875
Par. KMD 1697 1887875
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 112
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 100
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 257
LV 448
spoluvlastník 600

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 06.05.2014 1:1000 06.05.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 06.05.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.08.2020 06:03

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.