k.ú.: 759741 - Dolní Staňkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557153 - Sušice NUTS5 CZ0322557153
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 331009
zahrada 213 138780
ovoc. sad 4 23342
travní p. 313 1701197
lesní poz 106 3566341
vodní pl. nádrž umělá 2 622
vodní pl. tok přirozený 7 53998
vodní pl. tok umělý 8 7826
zast. pl. zbořeniště 3 3493
zast. pl. 231 66297
ostat.pl. jiná plocha 41 33277
ostat.pl. manipulační pl. 28 34831
ostat.pl. neplodná půda 148 113991
ostat.pl. ostat.komunikace 87 118265
ostat.pl. silnice 1 27115
ostat.pl. zeleň 6 61902
Celkem KN 1278 6282286
Par. KMD 1278 6282286
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 105
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 48
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 228
LV 261
spoluvlastník 370

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.05.2016
S-SK GS 1:2880 1837 10.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 02:07

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.