k.ú.: 759732 - Nuzerov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557153 - Sušice NUTS5 CZ0322557153
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 190891
zahrada 25 22465
travní p. 143 638501
lesní poz 90 1172368
vodní pl. tok přirozený 2 56294
zast. pl. zbořeniště 3 1100
zast. pl. 48 19330
ostat.pl. jiná plocha 9 8738
ostat.pl. manipulační pl. 2 1232
ostat.pl. neplodná půda 122 86180
ostat.pl. ostat.komunikace 35 52851
ostat.pl. silnice 1 2413
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 30401
ostat.pl. zeleň 1 4106
Celkem KN 507 2286870
Par. KMD 507 2286870
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 47
LV 69
spoluvlastník 82

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2013
S-SK GS 1:2880 1837 11.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.07.2019 05:44

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.