k.ú.: 759724 - Divišov u Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557153 - Sušice NUTS5 CZ0322557153
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 31120
zahrada 81 44701
travní p. 66 409266
lesní poz 22 616896
vodní pl. rybník 2 23967
vodní pl. tok přirozený 2 15914
zast. pl. zbořeniště 2 287
zast. pl. 51 9151
ostat.pl. jiná plocha 4 2563
ostat.pl. manipulační pl. 1 102
ostat.pl. neplodná půda 52 30429
ostat.pl. ostat.komunikace 16 12059
ostat.pl. silnice 2 9784
Celkem KN 307 1206239
Par. KMD 307 1206239
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 3
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 49
LV 86
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.09.2015
S-SK GS 1:2880 1837 24.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 04:41

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.