k.ú.: 759708 - Milčice u Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557153 - Sušice NUTS5 CZ0322557153
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 24 13854
travní p. 49 633993
lesní poz 59 1076562
zast. pl. zbořeniště 7 2591
zast. pl. 22 9395
ostat.pl. jiná plocha 30 195068
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 4 9934
ostat.pl. neplodná půda 115 152853
ostat.pl. ostat.komunikace 19 34596
Celkem KN 329 2128846
PK 21 146069
GP 11 77170
Celkem ZE 32 223239
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 22
LV 55
spoluvlastník 70

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.08.2019 16:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.