k.ú.: 759694 - Albrechtice u Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557153 - Sušice NUTS5 CZ0322557153
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 112 420756
zahrada 48 37448
travní p. 231 1669345
lesní poz 151 1841184
vodní pl. nádrž umělá 2 334
vodní pl. tok přirozený 1 755
vodní pl. zamokřená pl. 2 5757
zast. pl. zbořeniště 1 174
zast. pl. 60 26640
ostat.pl. jiná plocha 30 55807
ostat.pl. manipulační pl. 8 12082
ostat.pl. neplodná půda 308 281874
ostat.pl. ostat.komunikace 50 57718
ostat.pl. pohřeb. 1 2456
ostat.pl. silnice 1 28504
Celkem KN 1006 4440834
Par. KMD 1006 4440834
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 3
Celkem BUD 60
LV 96
spoluvlastník 123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.01.2016
S-SK GS 1:2880 1837 08.01.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 08:15

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.