k.ú.: 759686 - Vrabcov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557153 - Sušice NUTS5 CZ0322557153
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 15898
zahrada 28 28085
travní p. 168 830563
lesní poz 121 987599
vodní pl. rybník 2 2362
vodní pl. tok přirozený 2 1272
zast. pl. společný dvůr 2 410
zast. pl. zbořeniště 3 841
zast. pl. 53 18428
ostat.pl. jiná plocha 33 75234
ostat.pl. manipulační pl. 15 8580
ostat.pl. neplodná půda 61 51245
ostat.pl. ostat.komunikace 44 35072
ostat.pl. silnice 1 11716
Celkem KN 540 2067305
Par. KMD 540 2067305
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 52
LV 89
spoluvlastník 126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.05.2016
S-SK GS 1:2880 1837 02.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.08.2019 15:53

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.