k.ú.: 759678 - Rok - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557153 - Sušice NUTS5 CZ0322557153
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 106207
zahrada 29 18789
travní p. 66 551585
lesní poz 69 1441995
zast. pl. zbořeniště 1 277
zast. pl. 36 10992
ostat.pl. jiná plocha 4 516
ostat.pl. manipulační pl. 4 2099
ostat.pl. neplodná půda 30 8020
ostat.pl. ostat.komunikace 37 36553
ostat.pl. silnice 1 11997
ostat.pl. zeleň 3 138
Celkem KN 296 2189168
Par. KMD 296 2189168
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. doprava 1
č.p. rod.dům 4
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 36
LV 53
spoluvlastník 78

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.10.2016
S-SK GS 1:2880 1837 07.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.08.2019 21:19

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.