k.ú.: 759635 - Dobršín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 530123 - Dobršín NUTS5 CZ0322530123
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 190 1963976
zahrada 69 58348
ovoc. sad 8 11636
travní p. 198 1151064
lesní poz 254 2359361
vodní pl. tok přirozený 13 126660
vodní pl. tok umělý 20 10949
vodní pl. vod.pl.s budovou 3 200
vodní pl. zamokřená pl. 4 9696
zast. pl. společný dvůr 2 391
zast. pl. zbořeniště 1 20
zast. pl. 106 51402
ostat.pl. jiná plocha 88 263754
ostat.pl. manipulační pl. 24 85359
ostat.pl. neplodná půda 309 387376
ostat.pl. ostat.komunikace 80 74959
ostat.pl. silnice 34 80528
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4919
ostat.pl. zeleň 1 105
Celkem KN 1405 6640703
Par. DKM 1405 6640703
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 104
LV 125
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.2000
S-SK GS 1:2880 1837 06.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.07.2019 23:15

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.