k.ú.: 759601 - Sušice nad Otavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557153 - Sušice NUTS5 CZ0322557153
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 658 2426576
zahrada skleník-pařeniš. 1 260
zahrada 1747 1051921
ovoc. sad 139 305180
travní p. mez, stráň 5 1403
travní p. 1195 2929637
lesní poz les(ne hospodář) 2 16633
lesní poz 512 5778905
vodní pl. nádrž umělá 2 14266
vodní pl. rybník 1 77
vodní pl. tok přirozený 70 296122
vodní pl. tok umělý 3 614
vodní pl. vod.pl.s budovou 3 253
zast. pl. společný dvůr 54 20173
zast. pl. zbořeniště 10 1926
zast. pl. 3681 913586
ostat.pl. dráha 11 81485
ostat.pl. jiná plocha 492 454149
ostat.pl. manipulační pl. 270 512440
ostat.pl. neplodná půda 1474 497743
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 8886
ostat.pl. ostat.komunikace 883 628480
ostat.pl. pohřeb. 4 33398
ostat.pl. silnice 109 207007
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 121 232458
ostat.pl. zeleň 151 190680
Celkem KN 11603 16604258
Par. DKM 11603 16604258
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 1408
č.p. byt.dům 89
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 41
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 13
č.p. obč.vyb 36
č.p. obč.vyb. 28
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 180
č.p. tech.vyb 10
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 14
č.p. výroba 7
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 197
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 18
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 934
bez čp/če jiná st. 251
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 61
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 39
bez čp/če rod.rekr 16
bez čp/če tech.vyb 94
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 21
bez čp/če zem.stav 70
rozestav. 17
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 3590
byt.z. byt 1410
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 74
byt.z. j.nebyt 7
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 53
Celkem JED 1550
LV 4581
spoluvlastník 7274

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.01.2011
DKM 1:1000 26.12.2010
DKM 1:1000 18.11.2009
ZMVM 1:2000 23.06.1989 18.11.2009 map. extr.
THM-G 1:2000 01.02.1980 16.01.2011 map. intr., extr.
THM-V 1:1000 01.01.1971 26.12.2010 map. intr.
Ins. A 1:1000 31.12.1961 26.12.2010 map. intr.
S-SK GS 1:2880 1837 23.06.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 01.10.2020 06:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička