k.ú.: 759571 - Supíkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 541117 - Supíkovice NUTS5 CZ0711541117
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 318 2481879
zahrada 503 262138
travní p. 213 1330295
lesní poz 149 4264875
vodní pl. nádrž přírodní 2 6183
vodní pl. nádrž umělá 4 9011
vodní pl. rybník 1 3574
vodní pl. tok přirozený 66 21139
vodní pl. zamokřená pl. 3 5125
zast. pl. společný dvůr 9 1011
zast. pl. zbořeniště 61 18304
zast. pl. 329 121830
ostat.pl. dobývací prost. 26 54543
ostat.pl. jiná plocha 229 391793
ostat.pl. manipulační pl. 22 30447
ostat.pl. neplodná půda 77 46671
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 16
ostat.pl. ostat.komunikace 234 146892
ostat.pl. pohřeb. 2 3105
ostat.pl. silnice 21 34521
ostat.pl. skládka 18 19522
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 18815
ostat.pl. zeleň 12 13206
Celkem KN 2306 9284895
PK 4 11874
GP 61 653414
Celkem ZE 65 665288
Par. DKM 88 961190
Par. KMD 2218 8323705
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 214
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
Celkem BUD 322
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 17
LV 360
spoluvlastník 506

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.07.2018 1:1000 09.07.2018 *)
KMD 1:1000 13.10.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 13.10.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 23.08.2019 02:54

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.