k.ú.: 759562 - Sumrakov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547263 - Studená NUTS5 CZ0313547263
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 110 1284010
zahrada 113 61805
travní p. 371 1687731
lesní poz 190 3599678
vodní pl. nádrž umělá 1 6113
vodní pl. rybník 27 78547
vodní pl. tok přirozený 1 200
vodní pl. tok umělý 15 6331
zast. pl. zbořeniště 3 268
zast. pl. 110 37916
ostat.pl. jiná plocha 68 147925
ostat.pl. manipulační pl. 11 9197
ostat.pl. neplodná půda 244 303824
ostat.pl. ostat.komunikace 139 135906
ostat.pl. silnice 2 32271
ostat.pl. zeleň 1 269
Celkem KN 1406 7391991
Par. KMD 1406 7391991
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 59
č.p. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 106
LV 134
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.10.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 22.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 18.09.2020 10:09

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.