k.ú.: 759546 - Lišice u Sulovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534196 - Svatý Mikuláš NUTS5 CZ0205534196
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 281 1546748
zahrada 29 20720
travní p. 3 1195
lesní poz 9 37100
vodní pl. tok přirozený 3 2348
vodní pl. tok umělý 69 37872
vodní pl. zamokřená pl. 1 938
zast. pl. zbořeniště 1 677
zast. pl. 30 20862
ostat.pl. jiná plocha 24 4916
ostat.pl. manipulační pl. 5 3082
ostat.pl. neplodná půda 2 1384
ostat.pl. ostat.komunikace 34 28383
ostat.pl. silnice 2 12608
Celkem KN 493 1718833
Par. KMD 493 1718833
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 29
LV 88
spoluvlastník 132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2009
S-SK GS 1:2880 1824 09.12.2009 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.05.2019 15:26

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.