k.ú.: 759538 - Ubušínek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 549959 - Ubušínek NUTS5 CZ0635549959
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 73 911619
zahrada 75 33142
travní p. 157 907723
lesní poz 85 748370
vodní pl. nádrž umělá 5 5611
vodní pl. tok přirozený 15 3625
vodní pl. tok umělý 6 4459
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 21
zast. pl. zbořeniště 1 713
zast. pl. 99 27845
ostat.pl. jiná plocha 26 8290
ostat.pl. manipulační pl. 16 16125
ostat.pl. neplodná půda 78 39162
ostat.pl. ostat.komunikace 70 48857
ostat.pl. silnice 6 24880
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1042
ostat.pl. zeleň 2 306
Celkem KN 718 2781790
Par. KMD 718 2781790
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 36
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 89
LV 79
spoluvlastník 110

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 05.06.2020 02:48

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.