k.ú.: 759511 - Polom u Sulkovce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596833 - Sulkovec NUTS5 CZ0635596833
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 56 816503
zahrada 72 49226
travní p. 148 1123904
lesní poz 226 1985030
vodní pl. rybník 1 1162
vodní pl. tok umělý 5 1548
zast. pl. 63 23112
ostat.pl. jiná plocha 23 16084
ostat.pl. manipulační pl. 6 20285
ostat.pl. neplodná půda 169 99402
ostat.pl. ostat.komunikace 69 76278
ostat.pl. silnice 3 1553
Celkem KN 841 4214087
Par. KMD 841 4214087
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 13
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 62
LV 81
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 27.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 24.08.2019 04:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.