k.ú.: 759503 - Sulislav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561231 - Sulislav NUTS5 CZ0327561231
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 1912507
zahrada 104 77530
travní p. 129 1060418
lesní poz 140 5839177
vodní pl. nádrž umělá 8 44635
vodní pl. rybník 2 35801
vodní pl. tok přirozený 4 15030
vodní pl. tok umělý 18 29178
vodní pl. zamokřená pl. 10 21054
zast. pl. společný dvůr 3 377
zast. pl. zbořeniště 2 806
zast. pl. 155 47110
ostat.pl. dráha 1 66194
ostat.pl. jiná plocha 60 21783
ostat.pl. manipulační pl. 2 4499
ostat.pl. neplodná půda 14 11916
ostat.pl. ostat.komunikace 76 109468
ostat.pl. pohřeb. 2 1104
ostat.pl. silnice 7 54918
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 18298
ostat.pl. zeleň 48 207623
Celkem KN 866 9579426
Par. DKM 866 9579426
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 65
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 140
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 158
spoluvlastník 203

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.03.2004 1:1000 31.03.2004 *)
DKM 1:1000 01.01.1999
ZMVM 1:2000 01.01.1991 01.01.1999
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1991


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 15.07.2020 05:17

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.