k.ú.: 759490 - Vrbka u Sulimova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 542393 - Vrbka NUTS5 CZ0721542393
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 487 2326085
zahrada 172 195897
ovoc. sad 7 22869
travní p. 52 89437
lesní poz 151 2283091
vodní pl. nádrž umělá 2 1836
vodní pl. tok přirozený 10 16955
zast. pl. zbořeniště 2 1891
zast. pl. 122 50025
ostat.pl. jiná plocha 61 25875
ostat.pl. manipulační pl. 5 2985
ostat.pl. neplodná půda 5 985
ostat.pl. ostat.komunikace 67 148832
ostat.pl. pohřeb. 2 4041
ostat.pl. silnice 65 64944
ostat.pl. zeleň 41 78157
Celkem KN 1251 5313905
Par. DKM 864 2845696
Par. KMD 387 2468209
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 79
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 117
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 273
spoluvlastník 497

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.12.2013
KMD 1:1000 28.03.2013
KM-D 1:1000 30.11.1998 12.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1827 30.11.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 06.12.2019 08:42

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.