k.ú.: 759490 - Vrbka u Sulimova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 542393 - Vrbka NUTS5 CZ0721542393
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 486 2325057
zahrada 172 195897
ovoc. sad 7 22869
travní p. 54 90466
lesní poz 151 2283091
vodní pl. nádrž umělá 2 1836
vodní pl. tok přirozený 10 16955
zast. pl. zbořeniště 2 1891
zast. pl. 123 50526
ostat.pl. jiná plocha 59 25374
ostat.pl. manipulační pl. 5 2985
ostat.pl. neplodná půda 5 985
ostat.pl. ostat.komunikace 67 148832
ostat.pl. pohřeb. 2 4041
ostat.pl. silnice 65 64944
ostat.pl. zeleň 41 78157
Celkem KN 1251 5313906
Par. DKM 865 2845697
Par. KMD 386 2468209
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 79
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 118
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 274
spoluvlastník 496

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.12.2013
KMD 1:1000 28.03.2013
KM-D 1:1000 30.11.1998 12.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1827 30.11.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 14.07.2020 04:44

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.