k.ú.: 759481 - Sulimov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589055 - Sulimov NUTS5 CZ0721589055
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 540 1417011
zahrada 78 57038
travní p. 299 253959
lesní poz 24 44097
vodní pl. nádrž umělá 4 3834
vodní pl. tok přirozený 65 6790
zast. pl. zbořeniště 2 488
zast. pl. 124 35430
ostat.pl. jiná plocha 48 7449
ostat.pl. manipulační pl. 54 39904
ostat.pl. neplodná půda 43 13075
ostat.pl. ostat.komunikace 317 60058
ostat.pl. silnice 69 28289
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 8454
ostat.pl. zeleň 1 454
Celkem KN 1673 1976330
Par. KMD 1673 1976330
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 113
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 166
spoluvlastník 220

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.04.2016
KM-D 1:1000 30.11.1998 21.04.2016
S-SK ŠS 1:2880 1827 30.11.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 11.12.2019 01:53

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.