k.ú.: 759473 - Karolín u Sulimova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 587354 - Karolín NUTS5 CZ0721587354
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 481 1011832
zahrada 99 73774
ovoc. sad 2 6035
travní p. 128 67388
lesní poz 8 59542
vodní pl. tok přirozený 14 10148
zast. pl. 114 68873
ostat.pl. jiná plocha 57 13061
ostat.pl. manipulační pl. 15 4653
ostat.pl. neplodná půda 1 1323
ostat.pl. ostat.komunikace 39 15998
ostat.pl. silnice 110 25433
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4076
ostat.pl. zeleň 74 2155
Celkem KN 1144 1364291
Par. KMD 1144 1364291
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 83
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 107
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 175
spoluvlastník 232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.02.2015
KM-D 1:1000 14.12.1999 04.02.2015
S-SK ŠS 1:2880 1824 14.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 20.09.2020 20:02

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.