k.ú.: 759473 - Karolín u Sulimova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 587354 - Karolín NUTS5 CZ0721587354
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 470 1012244
zahrada 99 73774
ovoc. sad 2 6035
travní p. 128 67388
lesní poz 8 59542
vodní pl. tok přirozený 14 10148
zast. pl. 113 68849
ostat.pl. jiná plocha 57 12673
ostat.pl. manipulační pl. 15 4653
ostat.pl. neplodná půda 1 1323
ostat.pl. ostat.komunikace 39 15998
ostat.pl. silnice 110 25433
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4076
ostat.pl. zeleň 74 2155
Celkem KN 1132 1364291
Par. KMD 1132 1364291
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 83
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 106
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 179
spoluvlastník 234

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.02.2015
KM-D 1:1000 14.12.1999 04.02.2015
S-SK ŠS 1:2880 1824 14.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 11.12.2019 01:19

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.