k.ú.: 759309 - Suchovršice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579726 - Suchovršice NUTS5 CZ0525579726
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 113 862297
zahrada 237 191065
ovoc. sad 2 6226
travní p. 308 827352
lesní poz 298 1934769
vodní pl. tok přirozený 4 101596
vodní pl. tok umělý 2 1167
zast. pl. společný dvůr 2 382
zast. pl. zbořeniště 6 930
zast. pl. 241 70372
ostat.pl. dráha 3 61656
ostat.pl. jiná plocha 28 13637
ostat.pl. manipulační pl. 15 23425
ostat.pl. neplodná půda 146 65330
ostat.pl. ostat.komunikace 109 85416
ostat.pl. silnice 3 40399
Celkem KN 1517 4286019
Par. KMD 1517 4286019
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 50
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 89
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 233
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 300
spoluvlastník 431

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.10.2017
KM-D 1:2000 28.08.2000 11.10.2017
S-SK GS 1:2880 1840 28.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 16.07.2019 16:45

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.