k.ú.: 759201 - Suchodol - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541371 - Suchodol NUTS5 CZ020B541371
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 372 1963469
zahrada 137 82574
travní p. 151 340527
lesní poz 4 49230
vodní pl. nádrž umělá 5 4773
vodní pl. rybník 2 22164
vodní pl. tok přirozený 13 18165
vodní pl. tok umělý 17 3723
vodní pl. zamokřená pl. 4 5001
zast. pl. společný dvůr 1 99
zast. pl. zbořeniště 2 158
zast. pl. 146 60220
ostat.pl. jiná plocha 76 51462
ostat.pl. manipulační pl. 19 13120
ostat.pl. neplodná půda 17 20273
ostat.pl. ost.dopravní pl. 195 363332
ostat.pl. ostat.komunikace 86 70110
ostat.pl. pohřeb. 1 901
ostat.pl. silnice 2 331
ostat.pl. zeleň 3 377
Celkem KN 1253 3070009
Par. KMD 1253 3070009
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 48
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 138
byt.z. byt 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 5
LV 226
spoluvlastník 465

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.05.2010
S-SK GS 1:2880 1839 28.05.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 24.08.2019 15:54

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.