k.ú.: 759198 - Liha - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541371 - Suchodol NUTS5 CZ020B541371
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 180 1084235
zahrada 66 32495
travní p. 121 348700
lesní poz 39 1818114
vodní pl. nádrž umělá 2 127
vodní pl. zamokřená pl. 2 722
zast. pl. společný dvůr 1 66
zast. pl. 41 18433
ostat.pl. jiná plocha 6 1458
ostat.pl. manipulační pl. 4 9897
ostat.pl. neplodná půda 6 4966
ostat.pl. ostat.komunikace 59 70340
ostat.pl. silnice 7 17062
Celkem KN 534 3406615
Par. KMD 534 3406615
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 13
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 36
LV 82
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.05.2010
S-SK GS 1:2880 1839 28.05.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.08.2019 01:43

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.