k.ú.: 759198 - Liha - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541371 - Suchodol NUTS5 CZ020B541371
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 178 1079572
zahrada 68 32065
travní p. 122 352803
lesní poz 39 1818114
vodní pl. nádrž umělá 2 127
vodní pl. zamokřená pl. 2 722
zast. pl. společný dvůr 1 25
zast. pl. 42 18627
ostat.pl. jiná plocha 8 1497
ostat.pl. manipulační pl. 4 9897
ostat.pl. neplodná půda 6 4966
ostat.pl. ostat.komunikace 62 70881
ostat.pl. silnice 7 17062
Celkem KN 541 3406358
Par. KMD 541 3406358
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 14
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 37
LV 83
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.05.2010
S-SK GS 1:2880 1839 28.05.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 29.09.2020 16:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička