k.ú.: 759121 - Suchdol u Konice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 590088 - Suchdol NUTS5 CZ0713590088
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7103 - Konice
Pověřený obecní úřad 71031 - Konice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 603 2798565
zahrada skleník-pařeniš. 1 24
zahrada 290 190199
ovoc. sad 9 18623
travní p. 237 322457
lesní poz 111 1258349
vodní pl. nádrž umělá 1 1770
vodní pl. tok přirozený 21 39005
zast. pl. společný dvůr 1 73
zast. pl. zbořeniště 6 820
zast. pl. 366 89534
ostat.pl. jiná plocha 59 50127
ostat.pl. manipulační pl. 33 28482
ostat.pl. neplodná půda 36 43256
ostat.pl. ostat.komunikace 126 166290
ostat.pl. pohřeb. 1 5702
ostat.pl. silnice 6 54097
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4113
ostat.pl. zeleň 23 42963
Celkem KN 1932 5114449
Par. DKM 1168 4760931
Par. KMD 764 353518
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 220
č.e. obč.vyb. 4
č.e. rod.rekr 15
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 31
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 3
Celkem BUD 357
LV 407
spoluvlastník 622

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.11.2016
DKM-KPÚ 20.06.2014 1:1000 01.07.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1834 07.11.2016 28.02.1824 1:2880


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 30.09.2020 18:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička