k.ú.: 759082 - Suchdol u Kutné Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534439 - Suchdol NUTS5 CZ0205534439
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 402 4607470
zahrada 273 194170
ovoc. sad 35 55361
travní p. 51 142455
lesní poz 20 138950
vodní pl. nádrž umělá 2 1638
vodní pl. rybník 4 12315
vodní pl. tok přirozený 4 3231
vodní pl. tok umělý 16 20680
zast. pl. společný dvůr 12 10241
zast. pl. zbořeniště 6 1436
zast. pl. 372 148832
ostat.pl. jiná plocha 43 22709
ostat.pl. manipulační pl. 85 35214
ostat.pl. neplodná půda 57 82225
ostat.pl. ostat.komunikace 114 193832
ostat.pl. pohřeb. 3 3685
ostat.pl. silnice 18 116931
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 20376
ostat.pl. zeleň 18 48676
Celkem KN 1541 5860427
PK 21 12940
Celkem ZE 21 12940
Par. DKM 592 5296689
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 225
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
Celkem BUD 365
byt.z. byt 17
Celkem JED 17
LV 482
spoluvlastník 682

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 28.11.2011
THM-G 1:2000 31.12.1975
S-SK GS 1:2880 1838 31.12.1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.05.2019 18:16

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.