k.ú.: 759082 - Suchdol u Kutné Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534439 - Suchdol NUTS5 CZ0205534439
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 400 4607007
zahrada 282 195919
ovoc. sad 34 52836
travní p. 54 142540
lesní poz 20 138950
vodní pl. nádrž umělá 2 1638
vodní pl. rybník 4 12315
vodní pl. tok přirozený 4 3231
vodní pl. tok umělý 16 20631
zast. pl. společný dvůr 13 9826
zast. pl. zbořeniště 6 1436
zast. pl. 381 151907
ostat.pl. jiná plocha 47 22324
ostat.pl. manipulační pl. 86 34767
ostat.pl. neplodná půda 58 82225
ostat.pl. ostat.komunikace 117 193301
ostat.pl. pohřeb. 3 3685
ostat.pl. silnice 18 116524
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 20285
ostat.pl. zeleň 18 48676
Celkem KN 1569 5860023
PK 1 335
Celkem ZE 1 335
Par. DKM 1569 5860023
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 259
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 375
byt.z. byt 17
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 20
LV 482
spoluvlastník 693

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.2021
DKM-KPÚ 1:1000 28.11.2011
THM-G 1:2000 31.12.1975 13.12.2021
S-SK GS 1:2880 1838 31.12.1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 16.08.2022 07:05

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.