k.ú.: 759082 - Suchdol u Kutné Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534439 - Suchdol NUTS5 CZ0205534439
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 402 4607470
zahrada 275 194140
ovoc. sad 35 55361
travní p. 52 142455
lesní poz 20 138950
vodní pl. nádrž umělá 2 1638
vodní pl. rybník 4 12315
vodní pl. tok přirozený 4 3231
vodní pl. tok umělý 16 20680
zast. pl. společný dvůr 13 10353
zast. pl. zbořeniště 6 1436
zast. pl. 371 148737
ostat.pl. jiná plocha 43 22730
ostat.pl. manipulační pl. 85 35220
ostat.pl. neplodná půda 57 82225
ostat.pl. ostat.komunikace 115 193832
ostat.pl. pohřeb. 3 3685
ostat.pl. silnice 18 116931
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 20376
ostat.pl. zeleň 18 48676
Celkem KN 1545 5860441
PK 10 2246
Celkem ZE 10 2246
Par. DKM 593 5297730
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 224
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 364
byt.z. byt 17
Celkem JED 17
LV 482
spoluvlastník 683

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 28.11.2011
THM-G 1:2000 31.12.1975
S-SK GS 1:2880 1838 31.12.1975


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 06.06.2020 04:45

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.