k.ú.: 759074 - Solopysky u Kutné Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534439 - Suchdol NUTS5 CZ0205534439
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 703 4336504
zahrada 72 64769
ovoc. sad 5 16548
travní p. 27 52129
lesní poz 35 592493
vodní pl. nádrž umělá 1 669
vodní pl. rybník 2 11284
vodní pl. tok přirozený 2 337
vodní pl. tok umělý 84 32910
vodní pl. zamokřená pl. 2 497
zast. pl. společný dvůr 4 1027
zast. pl. zbořeniště 4 668
zast. pl. 84 56295
ostat.pl. jiná plocha 10 17034
ostat.pl. manipulační pl. 12 16388
ostat.pl. neplodná půda 40 25405
ostat.pl. ostat.komunikace 54 72783
ostat.pl. pohřeb. 2 4758
ostat.pl. silnice 8 41239
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1086
Celkem KN 1152 5344823
Par. DKM 4 13193
Par. KMD 1148 5331630
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 6
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 81
LV 179
spoluvlastník 281

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2015
S-SK GS 1:2880 1838 18.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.07.2019 19:56

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.