k.ú.: 759066 - Malenovice u Kutné Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534439 - Suchdol NUTS5 CZ0205534439
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 197 1525175
zahrada 30 26093
ovoc. sad 2 8570
travní p. 22 50015
lesní poz 26 116002
vodní pl. rybník 2 9643
vodní pl. tok přirozený 1 233
vodní pl. tok umělý 9 10697
vodní pl. zamokřená pl. 2 106
zast. pl. společný dvůr 1 9
zast. pl. zbořeniště 4 666
zast. pl. 30 25906
ostat.pl. jiná plocha 5 1789
ostat.pl. manipulační pl. 3 5723
ostat.pl. neplodná půda 12 3205
ostat.pl. ostat.komunikace 23 19801
ostat.pl. silnice 13 24215
ostat.pl. zeleň 1 820
Celkem KN 383 1828668
Par. DKM 14 72902
Par. KMD 369 1755766
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 30
LV 78
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2015
S-SK GS 1:2880 1838 18.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 22.05.2019 13:16

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.