k.ú.: 759058 - Dobřeň u Kutné Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534439 - Suchdol NUTS5 CZ0205534439
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 195 4064620
zahrada 76 66926
ovoc. sad 1 3065
travní p. 41 216496
lesní poz ostat.komunikace 6 11622
lesní poz 35 1165502
vodní pl. rybník 8 30728
vodní pl. tok přirozený 13 49247
vodní pl. tok umělý 10 2703
vodní pl. zamokřená pl. 1 271
zast. pl. společný dvůr 2 139
zast. pl. zbořeniště 8 5549
zast. pl. 165 102771
ostat.pl. jiná plocha 41 31237
ostat.pl. manipulační pl. 102 104806
ostat.pl. neplodná půda 11 21948
ostat.pl. ostat.komunikace 81 180607
ostat.pl. pohřeb. 1 662
ostat.pl. silnice 11 65364
ostat.pl. skládka 1 4780
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 2352
ostat.pl. zeleň 32 138221
Celkem KN 849 6269616
PK 56 35275
Celkem ZE 56 35275
Par. DKM 378 5925054
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 69
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 7
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 45
rozestav. 3
Celkem BUD 163
LV 199
spoluvlastník 273

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 06.11.2008 1:1000 08.12.2008 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 25.05.2019 09:23

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.