k.ú.: 759058 - Dobřeň u Kutné Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534439 - Suchdol NUTS5 CZ0205534439
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 195 4064561
zahrada 76 66926
ovoc. sad 1 3065
travní p. 41 216496
lesní poz ostat.komunikace 6 11622
lesní poz 35 1165502
vodní pl. rybník 8 30728
vodní pl. tok přirozený 13 49247
vodní pl. tok umělý 10 2703
vodní pl. zamokřená pl. 1 271
zast. pl. společný dvůr 3 1217
zast. pl. zbořeniště 8 5549
zast. pl. 165 104137
ostat.pl. jiná plocha 45 35877
ostat.pl. manipulační pl. 102 104521
ostat.pl. neplodná půda 11 21948
ostat.pl. ostat.komunikace 80 178666
ostat.pl. pohřeb. 1 662
ostat.pl. silnice 11 65364
ostat.pl. skládka 1 4780
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 2352
ostat.pl. zeleň 31 133423
Celkem KN 852 6269617
PK 56 35272
Celkem ZE 56 35272
Par. DKM 380 5925055
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 69
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 7
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 45
rozestav. 3
Celkem BUD 163
LV 198
spoluvlastník 272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 06.11.2008 1:1000 08.12.2008 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 22.08.2019 13:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.