k.ú.: 759015 - Suchá u Jihlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587982 - Suchá NUTS5 CZ0632587982
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 252 2607881
zahrada 101 55648
travní p. 244 830347
lesní poz 232 1547128
vodní pl. nádrž umělá 7 5920
vodní pl. tok přirozený 18 8129
vodní pl. tok umělý 19 14620
zast. pl. zbořeniště 3 407
zast. pl. 86 36301
ostat.pl. jiná plocha 61 36959
ostat.pl. manipulační pl. 27 29199
ostat.pl. neplodná půda 77 121613
ostat.pl. ostat.komunikace 85 94105
ostat.pl. silnice 2 39881
ostat.pl. zeleň 1 341
Celkem KN 1215 5428479
Par. KMD 1215 5428479
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 77
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 112
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 29.09.2020 15:52

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička