k.ú.: 758981 - Suchá u Nechanic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570451 - Nechanice NUTS5 CZ0521570451
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 570 2941847
zahrada 102 81382
travní p. 180 236168
lesní poz 71 946391
vodní pl. nádrž přírodní 1 225
vodní pl. nádrž umělá 1 4195
vodní pl. tok přirozený 123 26660
zast. pl. společný dvůr 13 2492
zast. pl. zbořeniště 1 375
zast. pl. 146 65984
ostat.pl. jiná plocha 32 17647
ostat.pl. manipulační pl. 69 50057
ostat.pl. neplodná půda 9 3773
ostat.pl. ostat.komunikace 105 68737
ostat.pl. pohřeb. 1 1738
ostat.pl. silnice 21 61531
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11548
ostat.pl. zeleň 5 748
Celkem KN 1451 4521498
Par. KMD 1451 4521498
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 14
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 3
Celkem BUD 124
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 208
spoluvlastník 379

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.02.2011
S-SK GS 1:2880 1841 24.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 16.07.2019 22:57

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.