k.ú.: 758949 - Květnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568414 - Havlíčkův Brod NUTS5 CZ0631568414
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 24 2271241
zahrada 49 37254
travní p. 54 806852
lesní poz 117 658391
vodní pl. rybník 6 15974
vodní pl. tok přirozený 1 2393
zast. pl. společný dvůr 1 26
zast. pl. zbořeniště 3 488
zast. pl. 71 28472
ostat.pl. jiná plocha 32 3755
ostat.pl. manipulační pl. 7 5799
ostat.pl. neplodná půda 44 28796
ostat.pl. ostat.komunikace 43 49241
ostat.pl. silnice 6 37790
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4135
Celkem KN 459 3950607
EN 1 1100
PK 152 1340556
GP 128 1759815
Celkem ZE 281 3101471
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 11
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 67
LV 108
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.07.2019 18:30

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.