k.ú.: 758906 - Sudslava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581011 - Sudslava NUTS5 CZ0534581011
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 418 2566728
zahrada 170 94592
travní p. 340 650599
lesní poz 155 848951
vodní pl. nádrž umělá 6 2093
vodní pl. tok přirozený 6 1768
vodní pl. tok umělý 2 597
vodní pl. zamokřená pl. 6 5010
zast. pl. zbořeniště 7 2500
zast. pl. 122 43728
ostat.pl. jiná plocha 89 47172
ostat.pl. manipulační pl. 1 513
ostat.pl. neplodná půda 12 8610
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 1336
ostat.pl. ostat.komunikace 99 73206
ostat.pl. pohřeb. 1 1457
ostat.pl. silnice 9 50575
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7118
Celkem KN 1451 4406553
Par. KMD 1451 4406553
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 108
LV 157
spoluvlastník 248

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.12.2010
S-SK GS 1:2880 1839 23.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.07.2019 21:10

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.