k.ú.: 758906 - Sudslava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581011 - Sudslava NUTS5 CZ0534581011
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 419 2566728
zahrada 170 94592
travní p. 343 652162
lesní poz 156 849900
vodní pl. nádrž umělá 6 2093
vodní pl. tok přirozený 6 1768
vodní pl. tok umělý 2 597
vodní pl. zamokřená pl. 6 5010
zast. pl. zbořeniště 7 2500
zast. pl. 120 43728
ostat.pl. jiná plocha 86 44992
ostat.pl. manipulační pl. 1 513
ostat.pl. neplodná půda 12 8610
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 1336
ostat.pl. ostat.komunikace 98 72874
ostat.pl. pohřeb. 1 1457
ostat.pl. silnice 9 50575
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7118
Celkem KN 1450 4406553
Par. KMD 1450 4406553
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 108
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 6
LV 159
spoluvlastník 249

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.12.2010
S-SK GS 1:2880 1839 23.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 06.06.2020 04:27

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.