k.ú.: 758779 - Sudkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541109 - Sudkov NUTS5 CZ0715541109
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 789 2041713
zahrada 420 236847
ovoc. sad 3 8525
travní p. 349 604000
lesní poz 282 1363930
vodní pl. rybník 1 79833
vodní pl. tok přirozený 52 54843
vodní pl. tok umělý 8 1101
vodní pl. zamokřená pl. 5 3711
zast. pl. společný dvůr 10 1604
zast. pl. zbořeniště 8 2203
zast. pl. 512 166801
ostat.pl. jiná plocha 109 42921
ostat.pl. manipulační pl. 110 68114
ostat.pl. neplodná půda 144 42628
ostat.pl. ostat.komunikace 237 92340
ostat.pl. pohřeb. 1 3393
ostat.pl. silnice 17 37421
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13895
ostat.pl. zeleň 29 32209
Celkem KN 3088 4898032
Par. KMD 3088 4898032
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 14
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 280
č.p. výroba 3
bez čp/če garáž 64
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 440
byt.z. byt 101
obč.z. byt 28
Celkem JED 129
LV 621
spoluvlastník 1010

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1881 07.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 23.08.2019 07:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.