k.ú.: 758761 - Sudislav nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581003 - Sudislav nad Orlicí NUTS5 CZ0534581003
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 462 2526896
zahrada 180 137217
ovoc. sad 5 4721
travní p. 348 704586
lesní poz 172 2538709
vodní pl. nádrž umělá 2 2443
vodní pl. tok přirozený 14 106979
zast. pl. společný dvůr 1 312
zast. pl. zbořeniště 7 138
zast. pl. 107 32477
ostat.pl. dráha 13 114245
ostat.pl. jiná plocha 59 14173
ostat.pl. manipulační pl. 13 12813
ostat.pl. neplodná půda 31 44528
ostat.pl. ostat.komunikace 289 138279
ostat.pl. silnice 3 45138
ostat.pl. zeleň 3 787
Celkem KN 1709 6424441
Par. KMD 1709 6424441
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 54
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 104
LV 201
spoluvlastník 288

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2010
S-SK GS 1:2880 1839 11.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.08.2019 08:10

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.