k.ú.: 758761 - Sudislav nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581003 - Sudislav nad Orlicí NUTS5 CZ0534581003
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 465 2526394
zahrada 180 137217
ovoc. sad 5 4721
travní p. 351 705088
lesní poz 172 2538709
vodní pl. nádrž umělá 2 2443
vodní pl. tok přirozený 14 106979
zast. pl. společný dvůr 1 312
zast. pl. zbořeniště 7 138
zast. pl. 106 32419
ostat.pl. dráha 13 114245
ostat.pl. jiná plocha 60 14231
ostat.pl. manipulační pl. 13 12813
ostat.pl. neplodná půda 32 44528
ostat.pl. ostat.komunikace 289 138279
ostat.pl. silnice 3 45138
ostat.pl. zeleň 3 787
Celkem KN 1716 6424441
Par. KMD 1716 6424441
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 55
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 103
LV 201
spoluvlastník 287

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2010
S-SK GS 1:2880 1839 11.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 30.09.2020 06:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička