k.ú.: 758752 - Sudice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 510378 - Sudice NUTS5 CZ0805510378
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8113 - Kravaře
Pověřený obecní úřad 81131 - Kravaře

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 315 7712025
zahrada 194 114364
travní p. 92 698273
lesní poz les(ne hospodář) 21 90552
lesní poz 5 16709
vodní pl. nádrž umělá 1 599
vodní pl. tok přirozený 18 11774
vodní pl. tok umělý 10 32853
zast. pl. zbořeniště 15 5676
zast. pl. 258 103506
ostat.pl. jiná plocha 101 91017
ostat.pl. manipulační pl. 7 9334
ostat.pl. neplodná půda 2 1319
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1999
ostat.pl. ostat.komunikace 145 217247
ostat.pl. pohřeb. 2 8591
ostat.pl. silnice 13 116650
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 10020
ostat.pl. zeleň 19 183043
Celkem KN 1225 9425551
Par. DKM 1225 9425551
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 171
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 1
Celkem BUD 258
byt.z. byt 24
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 27
LV 319
spoluvlastník 409

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 01.06.2020 KoPÚ provedena na části k. ú. s již DKM
DKM 1:1000 26.09.2011
THM-V 1:2000 01.01.1966 26.09.2011
Ost. 1:2500 31.12.1865 01.01.1966 pruský katastr


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 22.09.2020 17:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička