k.ú.: 758744 - Sudice u Náměště nad Oslavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591785 - Sudice NUTS5 CZ0634591785
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 7 1191
orná půda 1234 2586042
zahrada mez, stráň 12 6109
zahrada 178 111136
ovoc. sad 14 10731
travní p. mez, stráň 36 14744
travní p. 127 160981
lesní poz les s budovou 1 68
lesní poz 143 2834314
vodní pl. tok přirozený 2 14698
vodní pl. tok umělý 23 5987
zast. pl. zbořeniště 2 168
zast. pl. 256 87692
ostat.pl. dráha 2 84130
ostat.pl. jiná plocha 46 5994
ostat.pl. manipulační pl. 10 9677
ostat.pl. mez, stráň 40 14978
ostat.pl. neplodná půda 1 47
ostat.pl. ostat.komunikace 359 106186
ostat.pl. pohřeb. 1 2491
ostat.pl. silnice 4 57844
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 1529
Celkem KN 2504 6116737
Par. KMD 2504 6116737
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 172
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 241
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 323
spoluvlastník 434

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1825 11.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 30.09.2020 17:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička