k.ú.: 758728 - Sudějov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 531391 - Sudějov NUTS5 CZ0205531391
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 110180
zahrada 75 51872
ovoc. sad 6 22039
travní p. 126 290358
lesní poz 48 3249986
vodní pl. nádrž umělá 1 4435
vodní pl. rybník 4 37034
vodní pl. tok přirozený 1 475
vodní pl. tok umělý 3 905
vodní pl. zamokřená pl. 2 18735
zast. pl. společný dvůr 1 227
zast. pl. zbořeniště 3 524
zast. pl. 94 33280
ostat.pl. jiná plocha 9 12633
ostat.pl. manipulační pl. 6 6137
ostat.pl. neplodná půda 13 6125
ostat.pl. ostat.komunikace 35 59725
ostat.pl. silnice 4 9389
ostat.pl. zeleň 8 2578
Celkem KN 464 3916637
Par. KMD 464 3916637
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 7
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 94
LV 112
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2014
S-SK GS 1:2880 1838 12.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 25.09.2020 06:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička