k.ú.: 758655 - Stvolínky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562114 - Stvolínky NUTS5 CZ0511562114
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 2016357
zahrada 103 71649
travní p. 218 2643160
lesní poz les s budovou 1 29
lesní poz 184 2531605
vodní pl. rybník 7 736613
vodní pl. tok přirozený 8 25301
vodní pl. zamokřená pl. 49 352809
zast. pl. společný dvůr 3 822
zast. pl. zbořeniště 2 94
zast. pl. 246 69746
ostat.pl. dráha 1 81064
ostat.pl. jiná plocha 94 71325
ostat.pl. manipulační pl. 36 97206
ostat.pl. neplodná půda 125 236680
ostat.pl. ostat.komunikace 112 153408
ostat.pl. pohřeb. 1 2998
ostat.pl. silnice 11 92259
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 44048
ostat.pl. zeleň 14 8500
Celkem KN 1338 9235673
Par. DKM 1338 9235673
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 8
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 97
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 239
LV 293
spoluvlastník 384

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.07.2016
DKM-KPÚ 12.08.2015 1:1000 27.08.2015 *)
FÚO 1:2000 31.12.1977 29.07.2016 Od 1977 dle KP. Na části FUO2 Doksy A (námitky 1977).
THM-G 1:2000 31.12.1967 29.07.2016 Od 1967 dle KP. Na části fotgramm. S-42 transf. do S-JTSK r. 1975.
S-SK GS 1:2880 1967 31.12.1977 Od 1967. Na části.
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1967 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 30.09.2020 18:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička