k.ú.: 758612 - Stupava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592633 - Stupava NUTS5 CZ0722592633
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 170 244772
zahrada 231 144281
ovoc. sad 1 6964
travní p. 1323 2337574
lesní poz 138 3706247
vodní pl. nádrž umělá 2 1097
vodní pl. tok přirozený 19 22421
vodní pl. tok umělý 6 530
zast. pl. společný dvůr 1 357
zast. pl. zbořeniště 8 838
zast. pl. 217 69321
ostat.pl. jiná plocha 488 256986
ostat.pl. manipulační pl. 25 32875
ostat.pl. neplodná půda 55 21881
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 1636
ostat.pl. ostat.komunikace 242 179612
ostat.pl. pohřeb. 2 1676
ostat.pl. silnice 12 79378
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1518
ostat.pl. zeleň 9 939
Celkem KN 2954 7110903
Par. KMD 2954 7110903
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. garáž 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 143
č.p. rod.rekr 15
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 11
Celkem BUD 213
LV 328
spoluvlastník 484

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.02.2010
S-SK ŠS 1:2880 1827 22.02.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 14.07.2020 06:37

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.