k.ú.: 758507 - Zalíbené - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572322 - Studnice NUTS5 CZ0531572322
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 236 506805
zahrada 30 6315
travní p. 291 516929
lesní poz 21 25760
vodní pl. tok přirozený 4 3416
zast. pl. 31 8572
ostat.pl. jiná plocha 27 27387
ostat.pl. manipulační pl. 2 849
ostat.pl. neplodná půda 41 41196
ostat.pl. ostat.komunikace 31 34397
ostat.pl. silnice 1 816
Celkem KN 715 1172442
Par. KMD 715 1172442
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 31
LV 64
spoluvlastník 104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.09.2014
S-SK GS 1:2880 1839 09.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 01.06.2020 19:22

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.