k.ú.: 758493 - Studnice u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572322 - Studnice NUTS5 CZ0531572322
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 575 1859154
zahrada 201 70742
travní p. 724 1493114
lesní poz les s budovou 39 1630
lesní poz 578 3228811
vodní pl. nádrž přírodní 77 189251
vodní pl. nádrž umělá 36 153682
vodní pl. tok přirozený 134 234608
zast. pl. společný dvůr 15 1594
zast. pl. zbořeniště 10 1780
zast. pl. 322 68952
ostat.pl. jiná plocha 87 18956
ostat.pl. manipulační pl. 62 48400
ostat.pl. neplodná půda 221 273638
ostat.pl. ostat.komunikace 141 151305
ostat.pl. silnice 22 28422
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1149
Celkem KN 3245 7825188
Par. KMD 3245 7825188
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 55
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 103
č.e. rod.rekr 75
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 2
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 348
LV 445
spoluvlastník 657

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.05.2017
S-SK GS 1:2880 1839 11.05.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.05.2019 13:45

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.