k.ú.: 758493 - Studnice u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572322 - Studnice NUTS5 CZ0531572322
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 569 1855091
zahrada 201 71163
travní p. 702 1498444
lesní poz les s budovou 39 1636
lesní poz 559 3232269
vodní pl. nádrž přírodní 76 187085
vodní pl. nádrž umělá 33 152644
vodní pl. tok přirozený 133 234315
zast. pl. společný dvůr 25 1831
zast. pl. zbořeniště 9 1669
zast. pl. 339 69465
ostat.pl. jiná plocha 89 18791
ostat.pl. manipulační pl. 57 47595
ostat.pl. neplodná půda 211 265033
ostat.pl. ostat.komunikace 130 158081
ostat.pl. silnice 22 28422
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1149
ostat.pl. zeleň 2 416
Celkem KN 3197 7825099
Par. KMD 3197 7825099
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 54
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 104
č.e. rod.rekr 75
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 359
LV 446
spoluvlastník 657

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.05.2017
S-SK GS 1:2880 1839 11.05.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.09.2020 06:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička