k.ú.: 758493 - Studnice u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572322 - Studnice NUTS5 CZ0531572322
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 574 1855850
zahrada 199 70727
travní p. 719 1495236
lesní poz les s budovou 39 1630
lesní poz 583 3232305
vodní pl. nádrž přírodní 76 187085
vodní pl. nádrž umělá 33 152647
vodní pl. tok přirozený 133 234315
zast. pl. společný dvůr 15 1594
zast. pl. zbořeniště 10 1780
zast. pl. 325 68926
ostat.pl. jiná plocha 87 18956
ostat.pl. manipulační pl. 62 48400
ostat.pl. neplodná půda 221 273638
ostat.pl. ostat.komunikace 145 152436
ostat.pl. silnice 22 28422
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1149
Celkem KN 3244 7825096
Par. KMD 3244 7825096
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 55
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 103
č.e. rod.rekr 75
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 2
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 350
LV 445
spoluvlastník 656

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.05.2017
S-SK GS 1:2880 1839 11.05.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 21.08.2019 16:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.