k.ú.: 758485 - Košinov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572322 - Studnice NUTS5 CZ0531572322
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 129 568549
zahrada 33 23537
travní p. 88 203722
lesní poz 88 5550525
vodní pl. nádrž umělá 3 167902
zast. pl. zbořeniště 2 393
zast. pl. 34 12684
ostat.pl. jiná plocha 17 6055
ostat.pl. manipulační pl. 1 108
ostat.pl. neplodná půda 23 140560
ostat.pl. ostat.komunikace 30 53028
Celkem KN 448 6727063
Par. KMD 448 6727063
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 11
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
rozestav. 1
Celkem BUD 33
LV 81
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.09.2014
S-SK GS 1:2880 1839 09.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.08.2019 20:53

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.