k.ú.: 758396 - Studénka nad Odrou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599921 - Studénka NUTS5 CZ0804599921
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81012 - Studénka

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 756 4942671
zahrada 950 688673
travní p. 1324 4452907
lesní poz les(ne hospodář) 7 431730
lesní poz 60 260680
vodní pl. rybník 14 1111675
vodní pl. tok přirozený 409 550362
vodní pl. tok umělý 21 4066
vodní pl. zamokřená pl. 2 25847
zast. pl. společný dvůr 7 7692
zast. pl. zbořeniště 19 7828
zast. pl. 1257 350868
ostat.pl. dráha 48 286236
ostat.pl. jiná plocha 328 189176
ostat.pl. manipulační pl. 41 103953
ostat.pl. neplodná půda 58 77334
ostat.pl. ostat.komunikace 508 404559
ostat.pl. pohřeb. 2 12571
ostat.pl. silnice 58 112931
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 22344
ostat.pl. zeleň 16 43443
Celkem KN 5888 14087546
Par. DKM 5888 14087546
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 26
č.p. rod.dům 871
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
bez čp/če doprava 10
bez čp/če garáž 144
bez čp/če jiná st. 101
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 4
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1252
byt.z. byt 84
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 8
obč.z. byt 2
Celkem JED 95
LV 1504
spoluvlastník 2470

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.06.2008 převedena ZMVM
ZMVM 1:2000 01.01.1978 25.06.2008 původ mapy kombinace THM v intravilánu a digitální FÚO s určením souřadnic v extravilánu
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 13:19

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.