k.ú.: 758345 - Studénka u Nové Paky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573248 - Nová Paka NUTS5 CZ0522573248
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 91 399871
zahrada 32 34757
ovoc. sad 8 21400
travní p. 64 134504
lesní poz 16 406664
vodní pl. nádrž přírodní 5 10561
vodní pl. tok přirozený 2 731
vodní pl. zamokřená pl. 1 745
zast. pl. zbořeniště 2 575
zast. pl. 45 18810
ostat.pl. jiná plocha 25 53343
ostat.pl. manipulační pl. 1 79
ostat.pl. neplodná půda 7 3798
ostat.pl. ostat.komunikace 38 27795
ostat.pl. pohřeb. 1 1026
ostat.pl. silnice 3 4431
Celkem KN 341 1119090
Par. DKM 54 532954
Par. KMD 287 586136
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 44
obč.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 102
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.08.2015
KMD 1:1000 05.02.2013
S-SK GS 1:2880 1842 05.02.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 29.09.2020 07:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička