k.ú.: 758337 - Kumburský Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573248 - Nová Paka NUTS5 CZ0522573248
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 631727
zahrada 98 67846
ovoc. sad 19 50002
travní p. 204 478009
lesní poz 73 1161289
vodní pl. nádrž přírodní 11 23140
vodní pl. tok přirozený 7 2438
zast. pl. společný dvůr 1 203
zast. pl. zbořeniště 1 108
zast. pl. 150 41138
ostat.pl. jiná plocha 67 100168
ostat.pl. manipulační pl. 35 22513
ostat.pl. neplodná půda 23 14515
ostat.pl. ostat.komunikace 98 66938
ostat.pl. silnice 36 37988
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 902
ostat.pl. zeleň 11 3109
Celkem KN 992 2702033
Par. DKM 84 202852
Par. KMD 908 2499181
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 35
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 7
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 5
Celkem BUD 144
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 189
spoluvlastník 252

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.08.2015
KMD 1:1000 13.05.2013
S-SK GS 1:2880 1842 13.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 20.09.2020 22:34

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.