k.ú.: 758311 - Studeněves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 551457 - Studeněves NUTS5 CZ0203551457
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 249 2120488
zahrada 180 81875
ovoc. sad 1 5730
travní p. 14 13696
lesní poz les(ne hospodář) 2 5008
lesní poz 8 31339
vodní pl. nádrž umělá 1 4829
vodní pl. rybník 4 52418
vodní pl. tok přirozený 3 7447
vodní pl. tok umělý 11 15690
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 30
vodní pl. zamokřená pl. 24 5814
zast. pl. společný dvůr 5 1051
zast. pl. zbořeniště 4 1348
zast. pl. 258 64381
ostat.pl. jiná plocha 72 25469
ostat.pl. manipulační pl. 4 37588
ostat.pl. neplodná půda 62 52548
ostat.pl. ostat.komunikace 49 62695
ostat.pl. silnice 16 91605
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1397
ostat.pl. zeleň 2 1787
Celkem KN 971 2684233
PK 33 45484
Celkem ZE 33 45484
Par. DKM 223 2228419
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 72
č.p. byt.dům 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 75
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 34
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 251
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 326
spoluvlastník 603

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.02.2010 1:1000 08.03.2010 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1824 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 18.08.2019 13:31

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.