k.ú.: 758281 - Studenec u Trutnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 521 3000639
zahrada 39 26637
travní p. 231 513417
lesní poz 74 1029951
vodní pl. nádrž přírodní 1 8
vodní pl. nádrž umělá 2 1846
vodní pl. tok přirozený 60 19653
vodní pl. tok umělý 6 3408
vodní pl. zamokřená pl. 1 160
zast. pl. zbořeniště 4 1997
zast. pl. 51 26461
ostat.pl. jiná plocha 81 38708
ostat.pl. manipulační pl. 24 30820
ostat.pl. neplodná půda 2 1361
ostat.pl. ostat.komunikace 74 48935
ostat.pl. silnice 7 46696
Celkem KN 1178 4790697
Par. KMD 1178 4790697
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 50
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 95
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2014
S-SK GS 1:2880 1840 21.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.07.2019 18:25

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.